Press releases

Bambuser enters a two-year agreement with Schibsted

Posted: 2017-05-30

Bambuser AB has today signed an agreement with Schibsted Media Group ("Schibsted") regarding the Company's Iris Platform for Mobile Live Video. The agreement will last for a minimum of two years and Iris will be made available for Schibsted’s publishing companies. Bambuser estimates the value of the agreement, fully utilized, atapproximately SEK 2,5-3 million annually.

Press release

Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om notering på Nasdaq First North (Swedish)

Posted: 2017-05-03

Bambuser AB (publ) har fått sin ansökan om notering på Nasdaq First North godkänd och bolagets aktie med kortnamn BUSER, kommer att börja handlas den 5 maj 2017.

Press release

Bambusers emission övertecknad – handel på Nasdaq First North 5 maj (Swedish)

Posted: 2017-04-27

Bambuser AB (publ) ("Bambuser" eller "Bolaget") offentliggör idag att erbjudandet till allmänheten att teckna aktier i Bolaget ("Erbjudandet") har övertecknats. Emissionen tillför Bolaget cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 5 maj 2017.

Press release

Bambuser – en pionjär inom mobil livevideo – avser att noteras på Nasdaq First North (Swedish)

Posted: 2017-04-11

Bambuser AB (publ) offentliggör idag sin avsikt att ansöka om notering på Nasdaq First North. I anslutning därmed genomförs en nyemission om cirka 24 MSEK. Ett informationsmemorandum avseende erbjudandet offentliggörs idag.

Press release