Press releases

Bambuser – en pionjär inom mobil livevideo – avser att noteras på Nasdaq First North (Swedish)

Posted: 2017-04-11
Bambuser AB (publ) offentliggör idag sin avsikt att ansöka om notering på Nasdaq First North. I anslutning därmed genomförs en nyemission om cirka 24 MSEK. Ett informationsmemorandum avseende erbjudandet offentliggörs idag.

Press release