Conferència-debat sobre democràcia participativa / Conferencia-debate sobre democracia participativa.

peoplewitness.cat

L’Espai Àgora acollirà el proper dimecres dia 21 de desembre una conferència-debat sobre democràcia participativa, organitzada pel Grup de Treball Consulta Popular del moviment 15M.

El Grup de Treball Consulta Popular del moviment 15M a Catalunya inaugurarà el proper dia 21 de desembre un cicle de conferències-debat que es perllongarà fins el mes de maig de 2012, que tindran lloc a l’Espai Àgora (plaça Catalunya, 9, 4. 2.ª).

Les temàtiques que es debatran en aquest cicle giren al voltant de cinc eixos temàtics: democràcia participativa i sistema electoral, deute financer i deute extern, privatitzacions dels bens públics i retallades dels drets socials i mediambientals, modeld’espai urbà i dret a un habitatge digne i drets laborals.

Aquests cinc temes són, al mateix temps, els que configuren el motiu de la consulta popular adreçada a la ciutadania de l’Estat espanyol.

Aquest primer acte té com a objectiu debatre sobre democràcia participativa i comptarà amb les exposicions de José A. Estévez Araujo, catedràtic de filosofia del Dret (membre del grup d’experts en dret coordinat per Antonio Madrid, a la Universitat de Barcelona), que tractarà «Els límits de la democràcia representativa avui»; de Joan Tamayo, és advocat, membre de l'Observatori dels Drets Socials de Terrassa, va participar activament a la Consulta Social per l'abolició del Deute Extern de l'any 2000 I tractarà «Experiències de consultes populars»; i d’Hibai Arbide Aza, advocat especialitzat en moviments socials i estrangeria, que exposarà una visió d’«El moviment 15M com a expressió democràtica».

El procés de consulta popular que s’impulsa des del moviment 15M concretarà cinc preguntes que es podran respondre mitjançant un sistema que gestionaran col·lectius voluntaris en els diferents àmbits socials: barris de ciutats i pobles, centres de treball i centres d’ensenyament, entre d’altres. Aquesta consulta es preveu que pugui dur-se a terme entre el 15 de març i el 15 de maig de 2012, amb el suport d’una amplia base social, la qual inclou, a més de les assemblees ciutadanes, les comissions i els grups de treball del propi 15M, diferents tipus d’entitats de la societat civil, com ara associacions de veïns, ONGs, sindicats i moviment cooperatiu.
Dossier explicatiu del projecte de Consulta Popular

Properes trobades:
Cada Dijous de 19-21h el grup de C.P. té assemblea a la Casa Solidaritat c / Vistalegre 15 (Raval)
El proper esdeveniment és el dijous dia 12 gener 2012 Jornada de Treball dels col · laboradors de l'eix de "Privatitzacions dels béns públics i retallades dels drets socials i ambientals" de 19 a 21h a la Casa Solidaritat c / Vistalegre 15 (Raval).
Per obtenir més informació:
Telèfon: 648 691 586
Twitter: @Consulta15M
Facebook Consulta Popular Catalunya
Correu: consultapopularcat@gmail.com
Blog: consultapopular15m.wordpress.com

[CAS]

El Espacio Ágora acogerá el próximo miércoles día 21 de diciembre una conferencia-debate sobre democracia participativa, organizada por el Grupo de Trabajo Consulta Popular del movimiento 15M.

El Grupo de Trabajo Consulta Popular del movimiento 15M en Cataluña inaugurará el próximo día 21 de diciembre un ciclo de conferencias-debate que se prolongará hasta el mes de mayo de 2012, que tendrán lugar en el Espacio Ágora (plaza Catalunya, 9, 4 . 2. ª).

Las temáticas que se debatirán en este ciclo giran en torno a cinco ejes temáticos: democracia participativa y sistema electoral, la deuda financiera y deuda externa, privatizaciones de los bienes públicos y recortes de los derechos sociales y medioambientales, modelo de espacio urbano y derecho a una vivienda digna y derechos laborales.

Estos cinco temas son, al mismo tiempo, los que configuran el motivo de la consulta popular dirigida a la ciudadanía del Estado español.

Este primer acto tiene como objetivo debatir sobre democracia participativa y contará con las exposiciones de José A. Estévez Araujo, catedrático de filosofía del Derecho (miembro del grupo de expertos en derecho coordinado por Antonio Madrid, la Universidad de Barcelona), que tratará «Los límites de la democracia representativa hoy día»; de Juan Tamayo, es abogado, miembro de el Observatorio de los Derechos Sociales de Terrassa, participó activamente en la Consulta Social por la abolición de la Deuda Externa del año 2000 y tratará «Experiencias de consultas populares», y de Hibai Arbide Aza, abogado especializado en movimientos sociales y extranjería, que expondrá una visión de «El movimiento 15M como expresión democrática».

El proceso de consulta popular que se impulsa desde el movimiento 15M concretará cinco preguntas que se podrán responder mediante un sistema que gestionarán colectivos voluntarios de los diferentes ámbitos sociales: barrios de ciudades y pueblos, centros de trabajo y centros de enseñanza, entre otros. Esta consulta se prevé que pueda llevarse a cabo entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2012, con el apoyo de una amplia base social, la cual incluye, además de las asambleas ciudadanas, las comisiones y los grupos de trabajo del propio 15M, diferentes tipos de entidades de la sociedad civil, como asociaciones de vecinos, ONGs, sindicatos y movimiento cooperativo.
Dossier explicativo del proyecto de Consulta Popular

Próximos encuentros:
Cada Jueves de 19-21h el grupo de C.P. se reune en en la Casa Solidaritat c/Vistalegre 15(Raval)
El próximo evento es el jueves día 12 Enero 2012, Jornada de Trabajo de los colaboradores del eje de “Privatizaciones de los bienes públicos y recortes de los derechos sociales y ambientales” de 19 a 21h en la Casa Solidaritat c/Vistalegre 15 (Raval).
Más información:
Teléfono: 648 691 586
Twitter: @Consulta15M
Facebook Consulta Popular Catalunya
Correo: consultapopularcat@gmail.com
Blog: consultapopular15m.wordpress.com 

feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.