Debatt og betaling for avis på nett

ThomasSommerset

Debatt om framtidens avis, betalingsvegg på nett og nye løsninger. Fædrelandsvennen er først ute i Media Norge, og pilotprosjektet følges med stor interesse i hele landet. Åpent debattmøte på Haandverkeren i Kristiansand:

http://www.nj.no/Debattm%C3%B8te+om+betaling+p%C3%A5+nett.d25-SwlbYX_.ip... 

feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.