Att vara clown. Föreläsning på ÅSS Göteborg

AngestGoteborg

Martin Högberg har i många år arbetat som clown i olika sammanhang. Att arbeta som clown är att försätta sig i ett tillstånd där man är helt närvarande i nuet och i sina känslor. Man arbetar hela tiden i kommunikation med sin publik. Martin kommer att berätta om sitt arbete i sorg och glädje på bl.a. barnsjukhus, förskolor och bibliotek.

ÅSS Göteborgs vårprogram:
http://www.angestgoteborg.se/node/20 

feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.