2012 - Charlotte Brogren, Vinnova, Åsa Minoz, Näringsdepartementet 16.3

3 years ago via Bambuser for mobile

Recorded 16 Mar 2012 11:25 CET
Uploaded 16 Mar 2012 11:38 CET


Location

Sweden

(55.61199, 12.985231)
Geotagged using GPS

Phone model

Apple iPhone 4

2012 - 23.11 Anna Nilsson Vindefjärd Forska!Sverige
1:01
2012 - 23.11 Monika Jönsson  Region Dalarna
1:03
2012 - Åsa Minoz och Thomas Engholm inför Halvhalt
1:59
2012 - Fredrik Gröndahl, KTH
2:30
2012 - Catarina Hedar och Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten
3:06
2012 - Helén Jansson, SSPA
2:37
2012 - Magnus Emfel, WWF
3:11
2012 - 30.3 Anneli Viklund, Almi Företagspartner
1:07
2012 - 30.3 Örjan Sövell, Handelshögskolan i Stockholm
1:58
2012 - 28.3 Marcus Jahnke, HDK
1:12
2012 - 28.3 Mika Fogelberg, SKL
0:46
2012 - 28.3 Elisabeth Holm, Region Dalarna
0:38
28.3 Johnny Paulsson, Gender Equality Academy
1:18
feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.