This broadcast was removed by user

Here are some related videos that might interest you:

Rundabordssamtal och signering av digital agenda när Anna-Karin Hatt besökte länet
Streaming from raspberry pi camera
Utmaningar och möjligheter för massa- och pappersindustrin i Sverige, 2014-09-03
Hitta hem frukostseminarium
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.