This broadcast was removed by user

Here are some related videos that might interest you:

Eni-Sala mountain camp
Frokostmøte om arbeidstid i et likestillingsperspektiv - Åpning ved likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Innlegg: Ragni Hege Kitterød (ISF), Knut Oftung(LDO), Hege Espe (Fellesforbundet), Thina Hagen (Norsk Olje og Gass)
SISTAH'S SINGING IT ALL...
feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.