Important Notice: The Bambuser Community will cease its service in the coming weeks

Read more

đi chợ gần nơi ở

2 years ago via Bambuser for mobile

1 May 2016 14:45 PDT


Location

United States

(37.320096, -121.824573)
Geotagged using GPS

Phone model

LG-H901

0:36
video
1:25
đi chợ gần nơi ở
6:40
nơi dưỡng bệnh
3:32
tập thể dục dưỡng sinh
5:33
tập thể dục dưỡng sinh
16:01
tv và pc
0:15
tv và pc
0:05
1:56
thợ đang làm việc trong hãng...
0:15
chỗ làm việc ở hãng...
0:55
nhà
6:44
nhà
0:14
feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.