Important Notice: The Bambuser Community will cease its service in the coming weeks

Read more

You do not have access to this broadcast

Here are some related videos that might interest you:

Så får vi fler filminspelningar till Sverige, 2017-12-19
Nyckeln till ökade internationella intäkter, 2017-12-06
Går sociala entreprenörer vilse i stöd­djungeln?
Inför Går sociala entreprenörer vilse i stöd­djungeln? 2017-11-23
Starkare Tillsammans - Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller
Nyanländas väg till företagande och arbete
Kreametern – svensk statistik för kulturella och kreativa näringar
feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.