Valberedning

Styrelseordförnade Fredrik Ramberg fick i uppdrag av den extra bolagstämman den 27 augusti 2018 att bland de större aktieägarna efterhöra förslag på personer att ingå i valberedning med uppdrag att till årsstämman 2019 lämna förslag på styrelseledamöter att ingå i bolagets styrelse.

Den 31 december 2018 offentliggjordes att följande representanter för Bambuser AB:s aktieägare är ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019:

Christer Thordson – stf. ordförande i valberedningen (stf. då Fredrik Ramberg är bortrest)
Email: christer.thordson@gmail.com
Tel: 070 9994 410

Claes Kinell
Email: claes.kinell@muirfield.se
Tel: 070 3380 641

Anders Liling
Email: lilinganders@gmail.com
Tel: 070 6033 630

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till en ledamot av valberedningen eller via e-mail till nominationcommitte@bambuser.com. Valberedningens förslag till årsstämman 2019 offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman 2019.