28.3 Kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genusforskning

3 years ago via Bambuser for mobile

Recorded 28 Mar 2012 15:54 CEST
Uploaded 28 Mar 2012 16:17 CEST


Location

Sweden

(59.332391, 18.058952)
Geotagged using network

Phone model

Apple iPhone 4

2012 - 23.11 Anna Nilsson Vindefjärd Forska!Sverige
1:01
2012 - 23.11 Monika Jönsson  Region Dalarna
1:03
2012 - Åsa Minoz och Thomas Engholm inför Halvhalt
1:59
2012 - Fredrik Gröndahl, KTH
2:30
2012 - Catarina Hedar och Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten
3:06
2012 - Helén Jansson, SSPA
2:37
2012 - Magnus Emfel, WWF
3:11
2012 - 30.3 Anneli Viklund, Almi Företagspartner
1:07
2012 - 30.3 Örjan Sövell, Handelshögskolan i Stockholm
1:58
2012 - 28.3 Marcus Jahnke, HDK
1:12
2012 - 28.3 Mika Fogelberg, SKL
0:46
2012 - 28.3 Elisabeth Holm, Region Dalarna
0:38
28.3 Johnny Paulsson, Gender Equality Academy
1:18
feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.