ONS 10.30-11.15 Våra maritima resurser – hur utnyttjar vi dem effektivast? MEDVERKANDE: Karin Enström, försvarsminister (M). Jan Hyllander, utredare. MODERATOR: Lars Ekeman, Folk och Försvar ARRANGÖR: Folk och Försvar

3 years ago via webcam

4 Jul 2012 10:32 CEST


Location

Broadcast client

Adobe Flash Media Encoder

Page

feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.