Get the world's best live streaming in your company's app

Learn more

Studenten i ambulansen – teori och praktik knyts ihop

Premium user

4 years ago via webcam

25 Oct 2013 09:30 CEST


Location

Sweden

Broadcast client

Bambuser Flash broadcaster

Hur förebygga trycksår vid sittande?
55:36
Avslutning FoK 2017
38:52
Karriär på SÄS. FoK 2017
30:20
Bättre vård vid sjuksköterskestudenters närvaro. FoK 2017
32:04
Motivation och följsamhet till hälsorelaterade beteenden. Fok 2017
1:01:30
Digital monitorering i hemmet. Fok 2017
34:05
Big data och avancerad analys. Fok 2017
31:31
Invigning FoK 2017
44:15
Jämlik vård del 3
1:04:17
Jämlik vård del 2
26:28
feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.