Important Notice: The Bambuser Community will cease its service in the coming weeks

Read more

Jämn bemanning och rätt kompetensmix på operation – hur lyckas man med det?

Premium user

4 years ago via webcam

25 Oct 2013 14:33 CEST


Location

Sweden

Broadcast client

Bambuser Flash broadcaster

Klinisk genetik - kunskap i snabb utveckling
46:52
Vård vid hjärnskada Eva Händén
46:13
Hur förebygga trycksår vid sittande?
55:36
Avslutning FoK 2017
38:52
Karriär på SÄS. FoK 2017
30:20
Bättre vård vid sjuksköterskestudenters närvaro. FoK 2017
32:04
Motivation och följsamhet till hälsorelaterade beteenden. Fok 2017
1:01:30
Swedbank Sjuhärads forskningsstiftelse. Fok 2017
43:38
Digital monitorering i hemmet. Fok 2017
34:05
Big data och avancerad analys. Fok 2017
31:31
Invigning FoK 2017
44:15
feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.