Important Notice: The Bambuser Community will cease its service in the coming weeks

Read more

Đám cưới con a Tùng

8 years ago via Bambuser for mobile

3 Jan 2010 12:41 CET


Location

Vietnam

Phone model

Nokia N95

Khai trương năm Canh Dần
1:49
Party VBL 2010
0:57
Đám cưới con a Tùng
1:08
Bánh mì Quốc mập
1:08
Hi !
0:35
Mr Phú
0:13
Mr Dũng
0:37
Mr Nhưt
0:44
Mr Nhưt
1:03
feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.