nơi giặt đồ

9 months ago via Bambuser for mobile

1 May 2016 14:52 PDT


Location

United States

(37.319862, -121.8243)
Geotagged using GPS

Phone model

LG-H901

video
1:25
video
0:14
video mới
0:40
video mới
0:13
tiệm hớt tóc
1:01
tiệm thuốc bắc
2:02
nơi giặt đồ
5:21
đi chợ gần nơi ở
6:40
nơi dưỡng bệnh
3:32
tập thể dục dưỡng sinh
5:33
tập thể dục dưỡng sinh
16:01
tv và pc
0:15
tv và pc
0:13
tv và pc
0:05
tv và pc
1:05
1:56
thợ đang làm việc trong hãng...
0:15
chỗ làm việc ở hãng...
0:55
nhà
6:44
nhà
0:14
feedback
You can leave feedback to Bambuser Crew via this form.